पिकाची माहिती

Sr Category Title View
1 तांदूळ भात उत्पादन तंत्रज्ञान
2 सोयाबीन सोयाबीन उत्पादन तंत्रज्ञान
3 कापूस कापूस उत्पादन तंत्रज्ञान
4 हरभरा हरभरा
5 हळद हळद
6 Wheat गहू
7 ज्वारी ज्वारी
8 कांदा कांदा
9 मका मका उत्पादन तंत्रज्ञान
10 बाजरी बाजरी
11 टमाटर टमाटर
12 उडीद उत्पादन तंत्रज्ञान उडीद उत्पादन तंत्रज्ञान
13 तुर उत्पादन तंत्रज्ञान तुर उत्पादन तंत्रज्ञान
14 मुंग उत्पादन तंत्रज्ञान मुंग उत्पादन तंत्रज्ञान
15 भुईमुंग उत्पादन तंत्रज्ञान भुईमुंग उत्पादन तंत्रज्ञान