ऑडिओ क्लिप्स

बीबीएफ जिंगल
डॉ. उदय पाटील, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक, आत्मा चंद्रपूर यांचे किटकनाशक फवारणी करिता घ्यावयाची काळजी या विषयावरिल रेडिओ संवाद.